EB48 2.0

Tekno EB48 2.0 Dämpferfedern

TKR6030B – Shock Spring Set (rear, 1.5 x 10.5T, 3.38lb/in, 83mm, pink)

TKR6030B – Shock Spring Set (rear, 1.5 x 10.5T, 3.38lb/in, 83mm, pink)

EUR 11,99

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

TKR6031B – Shock Spring Set (rear, 1.5 x 10.25T, 3.48lb/in, 83mm, green)

TKR6031B – Shock Spring Set (rear, 1.5 x 10.25T, 3.48lb/in, 83mm, green)

EUR 11,99

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

TKR6032B – Shock Spring Set (rear, 1.5 x 10.0T, 3.59lb/in, 83mm, yellow)

TKR6032B – Shock Spring Set (rear, 1.5 x 10.0T, 3.59lb/in, 83mm, yellow)

EUR 11,99

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

TKR6033B – Shock Spring Set (rear, 1.5 x 9.75T, 3.71lb/in, 83mm, orange)

TKR6033B – Shock Spring Set (rear, 1.5 x 9.75T, 3.71lb/in, 83mm, orange)

EUR 11,99

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

TKR6034B – Shock Spring Set (rear, 1.5 x 9.5T, 3.83lb/in, 83mm, red)

TKR6034B – Shock Spring Set (rear, 1.5 x 9.5T, 3.83lb/in, 83mm, red)

EUR 11,99

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

TKR8764-LF Shock Spring Set (front, 1.6×11.0, 3.82lb/in, 75mm, pink)

TKR8764-LF Shock Spring Set (front, 1.6×11.0, 3.82lb/in, 75mm, pink)

EUR 12,99

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

TKR8765-LF Shock Spring Set (front, 1.6×10.3, 4.14lb/in, 75mm, green)

TKR8765-LF Shock Spring Set (front, 1.6×10.3, 4.14lb/in, 75mm, green)

EUR 12,99

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

TKR8766-LF Shock Spring Set (front, 1.6×9.7, 4.47lb/in, 75mm, yellow)

TKR8766-LF Shock Spring Set (front, 1.6×9.7, 4.47lb/in, 75mm, yellow)

EUR 12,99

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten